وزنه برداری

مدال طلا بر گردن امین زاده ، صیادی به نشان نقره رسید

ملی پوشان وزنه برداری کشورمان در دسته 107+ کیلوگرم پیروز به کسب مدال طلا و نقره رقابت قهرمانی دنیا شدند.

12 بهمن 1400