طرز تهیه سوهان عسلی خوشمزه و خانگی

به گزارش وبلاگ باران علم، سوهان عسلی به علت داشتن انواع آجیل و عسل آن را مقوی و مغذی می نماید، ولی افرادی که دیابت دارند باید در مصرف این سوهان کمی احتیاط نمایند. سوهان عسلی خوب و درجه یک باید ترد باشد و به دندان نچسبد.

طرز تهیه سوهان عسلی خوشمزه و خانگی

وبلاگ باران علم |در بین شیرینی های آجیلی و سنتی ایرانی، سوهان عسلی بسیار پر هوادار است و کسانی که علاقه دارند شیرینی های خانگی تهیه نمایند حتما به سوهان عسلی آجیلی خوشمزه به عنوان گزینه ای مناسب فکر می نمایند. سوهان عسلی یکی از انواع سوهان است که اصالت آن به شهر قم و به زمان قاجار (البته در آن موقع سوهان یک نوع حلوا بوده است) باز می گردد.

به گزارش وبلاگ باران علم ؛ سوهان عسلی یکی از انواع آبنبات های خوشمزه و پرهوادار ایرانی است. این شیرینی خوشمزه معمولا به همراه نوشیدنی ها داغ مثل چای سرو می گردد. طرز تهیه سوهان عسلی بسیار راحت است چرا که هم مواد اولیه اش اصولا در دسترس است و هم احتیاج به صرف زمان زیاد برای آماده سازی ندارد.

اما برای اینکه به نتیجه خوب برسید حتما مواد را میزان کنید. سوهان عسلی به علت داشتن انواع آجیل و عسل آن را مقوی و مغذی می نماید، ولی افرادی که دیابت دارند باید در مصرف این سوهان کمی احتیاط نمایند. سوهان عسلی خوب و درجه یک باید ترد باشد و به دندان نچسبد.

امروز در این مطلب طرز تهیه دو نوع سوهان عسلی خانگی را آموزش دادیم. در ادامه با ما همراه باشید:

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ برای تهیه سوهان عسلی بادامی

ﺷﮑﺮ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﮔﺮﻡ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ

ﻋﺴﻞ ﺻﺪ ﮔﺮﻡ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ

ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﺳﺮ ﺧﺎﻟﯽ

ﺧﻼﻝ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﮔﺮﻡ

ﺁﺏ ﺻﺪ ﮔﺮﻡ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ

ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ

ﻫﻞ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ

ﺧﻼﻝ ﯾﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﭘﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰﯾﯿﻦ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

ﺷﮑﺮ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ، ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﮑﺮ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﻒ ﺁﻥ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﻋﺴﻞ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪﻥ، ﭼﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﯿﻨﯽ ﺭﯾﺨﺘﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺩﺍﻡ، ﺷﻌﻠﻪ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻞ ﺭﺍ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ. ﺷﻌﻠﻪ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﮑﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ.

* می توانید برای طعم بهتر و خوشمزه تر شدن این سوهان، خلال بادام را ابتدا کمی تفت داده و بعد به مواد عسلی اضافه کنید.

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻋﺴﻠﯽ کنجدی

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

کنجد: 2/1 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ (150 ﮔﺮﻡ)

ﺷﮑﺮ: ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺎﻟﯽ (150 ﮔﺮﻡ)

ﻋﺴﻞ ﺳﻔﺖ: ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﯼ ﭘﺮ (150 ﮔﺮﻡ)

ﺭﻭﻏﻦ ﺁﺑﮑﺮﺩﻩ: 4 ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﯼ (100 ﮔﺮﻡ)

ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺋﯿﺪﻩ: ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

کنجد ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﺗﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﭼﺮﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﮑﺮ ﻭ ﻋﺴﻞ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ، ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﮑﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺳﭙﺲ کنجد ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺗﺎ کنجد ﻧﯿﺰ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮﺩ (ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻋﺴﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻬﻢ ﺯﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ) ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﺪ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻤﯽ ﺁﺑﺠﻮﺵ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﻢ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻋﺴﻠﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻋﺴﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻡ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﻓﻮﺭﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﭘﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺩ ﺳﻮﻫﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﯿﻨﯽ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺩﺭﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

منبع: فرادید

به "طرز تهیه سوهان عسلی خوشمزه و خانگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرز تهیه سوهان عسلی خوشمزه و خانگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید